09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

اتصالات قالب بتن

جک های سقفی

داربست مدولار

قالب فلزی بتن

آخرین پروژه های صنعتگران مهر