09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

« »
جک سقفی به عنوان پايه هاي فلزي موقت به دليل  سادگي و اقتصادي بودن کاربرد ...
اين مدل جک سقفی بيشتر در کشورهايی عراق, افغانستان و تاجيکستان مورد استفاده قرار ...
جک فلزی صلیبدار جهت کفراژ بندی در اجراي انواع سقف های تيرچه بلوک ودال ها ...
براي کفراژبندي های سبک در اجرای انواع سقف ها شامل دال های بتنی و تيرچه بلوک، از ...
شمع های حمایتی ضریب اطمینان بالائی را جهت پایداری سازه قالب بندی در مقابل ...