09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

« »
حاوی سنگدانه های سيليسی با مقاومت فشاری زیاد بدون انقباض و بر پایه سیمان می ...
چسب بتن آب بند یک پلمیر پایه آبی می باشد  و مخصوص مخلوط های سیمانی طراحی ...
واترپروف مایع, افزودنی مناسبی برای آب بندی و نفوذ ناپذیر ساختن انواع ملات بنایی ...
این چسب کاملاٌ نفوذ ناپذیر بر پایه پلیمرهای مصنوعی، وپودرهای میکرونیزه  ...
ژل میکروسیلیس یک ماده متشکل از پودر میکروسیلیس و فوق روان کننده و مواد دافع آب ...
افزودنی فوق روان کننده بر پایه پلی نفتالین و فاقد یون کلر می باشد. این ماده ...