09123534612_33365423(025)

صنعتگران مهر تولید کننده قالب بتن و تجهیزات قالب بندی بتن

« »
ميان بلت آب بند چدنی در سازه هايي به کار مي رود که نياز به آب بندی دارند. ...
اسپیسر مخصوص دال های دو شبکه اسپیسر دوشبکه  برای سقف و دال های بتنی مورد ...
اسپیسر مخصوص دیوار و ستون و سازه های عمودیاسپیسر خورشیدی  در هر متر طول 3 ...
اسپیسر مخصوص سازه های سنگین مانند فونداسیوناسپیسر سنگین توانایی تحمل بار نقطه ...
برای آب بندی درزهای اجرایی از واتراستاپ های پی وی سی استفاده می شود.واتر استاپ ...
اسپیسر متوسط مخصوص سازه های متوسط مانند دال های بتنی و فونداسیون های ...
اسپیسر سبک  مخصوص سازه های سبک مانند سقف و عرشه فولادیاسپیسر سبک دارای ...